Privacybeleid

In dit Privacybeleid informeert Intertaal BV. (hierna: “Intertaal”, “wij” of “ons”) jou hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken. Wij kunnen het Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen.

Dit is ons Privacybeleid, kijk hier voor ons Cookiebeleid

1. Over WO4YOU

WO4YOU. is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

WO4YOU is gevestigd aan de Transistorstraat 80, 1322 CH te Almere. Voor vragen over ons Privacybeleid kun je een e-mail sturen naar  klantenservice@intertaal.nl. Je kunt ook bellen met onze klantenservice op 036 - 5471 690. Onze klantenservice is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 - 17.00 uur.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij kunnen persoonsgegevens verwerken van onze klanten, dan wel bezoekers en gebruikers van onze websites en onze klantenservice. Daarbij kan worden gedacht aan contactgegevens, gegevens over aankopen en gegevens over interesses en voorkeuren. Het verstrekken van persoonsgegevens is nooit verplicht, maar het gebruik van websites van WO4YOU, toegang tot content en verzoeken om informatie kunnen wel afhankelijk zijn van het verstrekken van informatie. Ook plaatsen wij (indien nodig na jouw toestemming) cookies. Meer informatie daarover vind je in ons Cookiebeleid.

Wij verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, adres, woonplaats
 • Bezorgadres, factuuradres
 • e-mailadres
 • Gekochte producten
 • Bank- en betaalgegevens indien jij een aankoop doet
 • Klantstatus en tegoeden
 • Websitebezoek en klikgedrag
 • IP-adres
 • Gegevens over uw computer
 • Duur en tijdstip van het bezoek
 • Inloggegevens

Om je goed van dienst te kunnen zijn, is onze klantenservice via meerdere kanalen bereikbaar. Zo kun je ons bellen en e-mailen. We maken aantekening van de gesprekken die we met je voeren, zodat we je een volgende keer nog beter kunnen helpen en we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Wij zullen jou nooit vragen om gevoelige gegevens met ons te delen.

Een telefoongesprek met onze klantenservice kan worden opgenomen voor trainings- en analysedoeleinden. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze interacties te gebruiken om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Wij bewaren in dat geval het opgenomen gesprek maximaal 1 maand.

3. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Om onze producten en diensten op een goede en effectieve manier te kunnen leveren verwerken wij jouw persoonsgegevens. Ook moeten wij voldoen aan wettelijke verplichtingen waardoor wij jouw persoonsgegevens verwerken. Ten slotte willen wij jou ook graag relevante informatie en aanbiedingen sturen.

De door jou opgegeven persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • administratieve doeleinden, om de door jou gedane bestellingen te verwerken en de verschuldigde betalingen te innen;

 • het beheren van klantgegevens en eventueel het online account;

 • marketing-, promotie- en testdoeleinden;

 • uitvoering van analyses, daaronder begrepen datamining;

 • om vanuit klantenservice contact met je te houden en je vragen te beantwoorden, onder andere via e-mail.

 • om onze dienstverlening te verbeteren en persoonlijker te maken;

 • om misbruik, fraude en oneigenlijk gebruik, waaronder het (illegaal) kopiëren van eBooks en het frauderen met cadeaukaarten, te voorkomen en tegen te gaan.l

4. Grondslag van de verwerking

Om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken, moet deze zijn gebaseerd op één van de grondslagen uit de AVG. In het geval van WO4YOU is dat – afhankelijk van de specifieke persoonsgegevens – op basis van de aankoopovereenkomst, een wettelijke verplichting, een gerechtvaardigd belang of de toestemming. Indien jij bepaalde persoonsgegevens niet verstrekt, kan het zijn dat je een product niet kunt bestellen of niet alle functionaliteiten van de website kunt ervaren.

Aankoopovereenkomst: om een aankoop die via onze websites wordt gedaan aan jou te kunnen leveren, moeten wij bepaalde persoonsgegevens van jou verwerken: denk aan NAW-gegevens, e-mailadres, betalingsgegevens en bezorggegevens.

Wettelijke verplichtingen: op basis van fiscale wetgeving moeten wij bepaalde financiële gegevens bewaren.

Gerechtvaardigd belang: wij hebben er belang bij om jou te benaderen met aanbiedingen die op jouw voorkeuren zijn toegesneden, tenzij jouw privacybelang zwaarder weegt. Daarom houden wij bijvoorbeeld jouw gebruik van de website bij.

Toestemming: Als de verwerking van persoonsgegevens niet onder één van de eerdergenoemde grondslagen valt, zullen wij jouw toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Je kunt jouw toestemming altijd intrekken.

5. Werkt WO4YOU met geautomatiseerde besluitvorming (o.m. profilering)

Nee.

6. Aan wie verstrekt WO4YOU persoonsgegevens?

Om jou van dienst te kunnen zijn en om onze werkzaamheden uit te voeren, schakelen wij andere partijen in om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Soms zijn wij wettelijk verplicht of dwingt een rechter ons om persoonsgegevens te verstrekken aan bijvoorbeeld de Belastingdienst, de politie of de toezichthouder. Wij kunnen ook persoonsgegevens delen met derden om misbruik, fraude en oneigenlijk gebruik te voorkomen en tegen te gaan. Wij verstrekken verder alleen persoonsgegevens aan andere derden nadat wij jouw voorafgaande toestemming hebben gekregen.

Als wij persoonsgegevens laten verwerken door een derde partij, sluiten wij met deze zogenaamde verwerkers een schriftelijke verwerkersovereenkomst die voldoet aan de AVG. Een verwerker is bijvoorbeeld een logistieke dienstverlener die jouw bestelling bij de postbezorger aanlevert of een e-mailmarketing-softwarebedrijf dat de verzending van e-mails faciliteert.

Wij ‘verkopen’ jouw persoonsgegevens nooit. Een derde partij mag jouw gegevens niet zonder jouw toestemming voor eigen doeleinden gebruiken, tenzij zij zelf verantwoordelijk zijn voor jouw gegevens (denk aan de verwerking van de betaling door jouw bank, of de verzending van jouw pakket door de postbezorger).

WO4YOU is onderdeel van Intertaal bv Om ervoor te zorgen dat uw gegevens binnen Intertaal bv. eenduidig zijn opgeslagen controleren wij uw gegevens bij de verschillende labels. Hiermee willen wij ook overbodige aanbiedingen/nieuwsbrieven, als u toestemming heeft gegeven hiervoor, voorkomen als u al abonnee of klant bent van één van onze andere labels

7. Verwerken van persoonsgegevens buiten de EU

Intertaal bv probeert zoveel mogelijk jouw gegevens alleen binnen de Europese Unie te verwerken. Soms is dat niet mogelijk.

Wij proberen jouw gegevens zoveel mogelijk op een server in de Europese Unie op te slaan. De AVG is in alle landen van de EU van toepassing. Als wij verwerkers inschakelen, eisen wij ook dat zij persoonsgegevens op servers in de Europese Unie opslaan. Voor zover dat niet mogelijk is, nemen wij de nodige maatregelen om een passend beschermingsniveau te bieden voor de bescherming van jouw persoonsgegevens.

8. Jouw rechten ten aanzien van persoonsgegevens

Als wij jouw persoonsgegevens verwerken, heb je onder omstandigheden het recht om deze in te zien, te laten corrigeren, over te dragen of te laten verwijderen. Ook kun je soms bezwaar maken of beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens vragen.

Inzage en correctie: indien jij wilt weten of wij jouw persoonsgegevens verwerken of jouw persoonsgegevens wilt aanpassen, dan kun je inloggen in je account op onze website. Daarin kun je jouw persoonsgegevens zelf aanpassen. Als je een kopie van al jouw persoonsgegevens wilt ontvangen kun je een verzoek tot inzage bij ons indienen. Wij kunnen je vragen om je eerst te identificeren.

Verwijderen: de AVG biedt onder omstandigheden de mogelijkheid aan om persoonsgegevens te laten wissen. Wij zullen dan beoordelen of het verzoek uit te voeren is. In sommige gevallen kunnen wij jouw persoonsgegevens namelijk niet verwijderen omdat wij deze moeten bewaren voor fiscale of andere wettelijke verplichtingen.

Bezwaar: Als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, dan kun je vanwege jouw specifieke redenen bezwaar maken tegen verder gebruik van jouw persoonsgegevens.

Beperken: je kunt een verzoek indienen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken als jij vindt dat jouw persoonsgegevens onjuist zijn, de verwerking daarvan onrechtmatig is, jij deze nodig hebt voor een rechtsvordering of je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking daarvan. Je kunt jouw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of beperking indienen via klantenservice@intertaal.nl.

9. Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking te voorkomen.

Jouw persoonsgegevens worden versleuteld (encrypted) opgeslagen en verwerkt in een beveiligde omgeving die is voorzien van minimaal een SSL-certificaat.

10. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens gebruiken. Sommige gegevens moeten wij op grond van de wet voor een bepaalde tijd bewaren.

Als jij bijvoorbeeld jouw lidmaatschap opzegt, kan dat betekenen dat wij bepaalde persoonsgegevens nog wel moeten bewaren voor onze administratie. Wij zullen jouw account en persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren. Zodra we jou als inactieve klant aanmerken, of als je eerder een verzoek tot verwijdering doet, zullen wij jouw persoonsgegevens waar mogelijk verwijderen of anonimiseren. Wij kunnen jouw account langer voor je bewaren als je bij ons een e-book hebt gekocht, zodat je toegang blijft houden tot de downloadlink.

11. Vragen of klachten?

Als je vragen hebt over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, dan kun je ons dat laten weten via klantenservice@intertaal.nl. Wij helpen je graag verder. Mocht je een klacht hebben die wij niet voor je kunnen oplossen, dan kun je altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 15 mei 2023.

Mijn WO4YOU